@book{Benyskiewicz:2010,
  author    = "K. Benyskiewicz",
  title     = "Książę Polski Władysław I Herman 1079-1102, ISBN: 9788374813303",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2010",
  pages     = "468",
}