@book{Benyskiewicz:2010,
  author    = "K. Benyskiewicz",
  title     = "W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana : Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze, ISBN: 9788322931097",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis, 3218",
  year      = "2010",
  pages     = "151",
}