@book{Kilian:2001,
  author    = "K. Kilian",
  title     = "Od metody do metafizyki : poznanie teoretyczne w ujęciu Karla R. Poppera, ISBN: 8372620261",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej",
  address   = "Rzeszów",
  year      = "2001",
  pages     = "242",
}