@InCollection{Rybakowski:2008,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Prakseologiczna koncepcja bezpieczeństwa w kształtowaniu dorosłości i kultury pracy specjalistów",
  pages     = "349--357",
  year      = "2008",
  booktitle = "Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, ISBN: 9788360150450",
  editor    = "red. Z. Wiatrowski, I. Mandrzejewska-Smól, A. Aftański",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego",
  address   = "Włocławek",
  volume    = "T. 2",
}