@InCollection{Baron-Polańczyk:2008,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Związek korelacyjny pomiędzy kompetencjami informacyjnymi a działaniami nauczycieli na rzecz projektowania i wykorzystywania materiałów dydaktycznych w świetle badań własnych",
  pages     = "114--126",
  year      = "2008",
  booktitle = "Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia, ISBN: 9788370966560",
  editor    = "red. R. Gerlach, A. Kulpa-Puczyńska, R. Tomaszewska-Lipiec",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}