@InCollection{Baron-Polańczyk:2008,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze etyczno-prawnej (doniesienie z badań)",
  pages     = "357--364",
  year      = "2008",
  booktitle = "Edukacja bez granic - mimo barier : przestrzeń tworzenia, ISBN: 9788361304005",
  editor    = "red. P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
  address   = "Poznań",
  series    = "Edukacja XXI Wieku : 13",
  volume    = "T. 1",
}