@InCollection{Barska:2007,
  author  = "A. Barska and P. Łychmus",
  title     = "Możliwości kreowania marki w branży spożywczej w regionie lubuskim",
  pages     = "157--160",
  year      = "2007",
  booktitle = "Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny, ISBN: 9788389932037",
  editor    = "red. G. Bartkowiak",
  publisher = "Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II",
  address   = "Zielona Góra",
}