@InCollection{Kowalski:2008,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Internet i zdrowie",
  pages     = "78--87",
  year      = "2008",
  booktitle = "Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem, ISBN: 9788389701084",
  editor    = "pod red. Mirosława Kowalskiego",
  publisher = "Maternus Media",
  address   = "Tychy",
}