@InCollection{Kamiński:2007,
  author  = "P. Kamiński and N. Kurhalyuk and M. Kasprzak and L. Jerzak and M. Szady-Grad",
  title     = "Interakcje pierwiastków a aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi piskląt bociana białego Ciconia ciconia",
  pages     = "55--64",
  year      = "2007",
  booktitle = "Wybrane zagadnienia interakcji ksenobiotyków, ISBN: 9788360187890",
  editor    = "red. B. Zielińska-Psuja, J. Orłowski",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego",
  address   = "Poznań",
}