@InCollection{Dudek:2007,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Konstantynopol ( 1-3 IV 1081) : Incydent czy pierwsza zdobycz "Klanu" Komnenów?",
  pages     = "81--96",
  year      = "2007",
  booktitle = "Byzantina Europaea : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, ISBN: 9788375251654",
  editor    = "red. Maciej Kokoszko i Mirosław J. Leszka",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
  series    = "Byzantina Lodziensia : XI",
}