@InCollection{Rybakowski:2008,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Bezpieczeństwo jako wartość i przedmiot postawy w sytuacji pracy",
  pages     = "448--458",
  year      = "2008",
  booktitle = "Praca człowieka w XXI wieku : konteksty - wyzwania - zagrożenia, ISBN: 9788370966546",
  editor    = "red. R. Gerlach",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}