@InCollection{Jazownik:2008,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Objaśnienia słów i rzeczy",
  pages     = "153--172",
  year      = "2008",
  booktitle = "Literatura, język, dydaktyka : szkice humanistyczne, ISBN: 9788374811576",
  editor    = "red. nauk. M. Sinica",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}