@InCollection{Pietrulewicz:2008,
  author  = "B. Pietrulewicz and E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Edukacja informatyczna i technologie informacyjne w kształceniu ustawicznym",
  pages     = "51--60",
  year      = "2008",
  booktitle = "Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi, ISBN: 9788372046963",
  editor    = "red. nauk. H. Bednarczyk, T. Kupidura",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
  address   = "Radom",
  series    = "Biblioteka Pedagogiki Pracy : 180",
}