@InCollection{Stankiewicz:2008,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus",
  title     = "Potrzebny zakres etycznych zachowań menadżerów dla rozwoju innowacyjności pracowników",
  pages     = "493--499",
  year      = "2008",
  booktitle = "Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, ISBN: 9788374641692",
  editor    = "red. nauk. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg",
  publisher = "Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych AGH",
  address   = "Kraków",
}