@InCollection{Rybakowski:2008,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Bezpieczeństwo i samopoczucie uczniów w sytuacji przejazdów do szkoły",
  pages     = "88--96",
  year      = "2008",
  booktitle = "Tocząca się reforma edukacji : w dialogu i perspektywie, ISBN: 9788361209065",
  editor    = "red. nauk. A. Karpińska",
  publisher = "Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie",
  address   = "Białystok",
}