@InCollection{Gorzelana:2008,
  author  = "J. Gorzelana and S. Seul",
  title     = "Teksty literatury polskiej na lekcji religii w gimnazjum",
  pages     = "381--390",
  year      = "2008",
  booktitle = "Język katechezy, ISBN: 9788373326309",
  editor    = "pod red. Renaty Przybylskiej i Wiesława Przyczyny",
  publisher = "Wydaw. Diecezji Tarnowskiej "Biblios"",
  address   = "Tarnów",
  series    = "Teolingwistyka : 5",
}