@InCollection{Dudek:2008,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Diogenowicze na ziemi połowieckiej i ruskiej w XI - XII w.",
  pages     = "63--81",
  year      = "2008",
  booktitle = ""Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności** : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ISBN: 9788374811910",
  editor    = "red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}