@InCollection{Adaszyńska:2008,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title     = " Biblioteka Uniwersytecka",
  pages     = "204--231",
  year      = "2008",
  booktitle = "Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2007/2008/ Uniwersytet Zielonogórski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}