@InCollection{Mróz:2004,
  author  = "A. Mróz",
  title     = "Psychoterapia wobec zagadnienia sensu rozwoju człowieka",
  pages     = "175--181",
  year      = "2004",
  booktitle = "Etyka - Psychologia - Psychoterapia, ISBN: 8387887544",
  editor    = "pod red. Andrzeja Margasińskiego i Doroty Probuckiej",
  publisher = "Wydaw. Aureus",
  address   = "Kraków",
}