@InCollection{Stankiewicz:2008,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title     = "Kształtowanie innowacyjności pracowników w organizacji sieciowej",
  pages     = "528--536",
  year      = "2008",
  booktitle = "Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, ISBN: 9788389639851",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego",
  address   = "Tarnobrzeg",
}