@InCollection{Kowalski:2008,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Wyzwania dla edukacji z perspektywy telewizyjnych wizji o zdrowiu (refleksje)",
  pages     = "503--520",
  year      = "2008",
  booktitle = "Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych : zagrożenia zdrowia - profilaktyka - wychowanie zdrowotne, ISBN: 9788392630210",
  editor    = "pod red. nauk. Teresy Bernadetty Kulik, Barbary Wolny, Anny Pacian",
  publisher = "Wydaw. Diecezjalne",
  address   = "Stalowa Wola - Lublin",
  volume    = "Cz. 1",
}