@InCollection{Gratkowski:2008,
  author  = "T. Gratkowski and Z. Huzar",
  title     = "Generowanie architektury systemu komponentowego",
  pages     = "103--112",
  year      = "2008",
  booktitle = "Inżynieria oprogramowania - od teorii do praktyki, ISBN: 9788320617030",
  editor    = "red. Z. Huzar, Z. Mazur",
  publisher = "Wydaw. Komunikacji i Łączności",
  address   = "Warszawa",
}