@InCollection{Góralczyk:2008,
  author  = "M. Góralczyk",
  title     = "Rola jakości produktów spożywczych w decyzjach zakupowych konsumentów - implikacje dla producentów",
  pages     = "353--359",
  year      = "2008",
  booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, ISBN: 9788392464662",
  editor    = "red. T. Sikora",
  publisher = "Wydaw. Naukowe PTTŻ",
  address   = "Kraków",
}