@InCollection{Stankiewicz:2008,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus and H. Bortnowska",
  title     = "Więcej zachowań etycznych podczas zarządzania karierami pracowników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
  pages     = "293--302",
  year      = "2008",
  booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, ISBN: 9788392779001",
  editor    = "Oprac. i red. nauk. R. Borowiecki, A. Jaki",
  publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
  address   = "Kraków",
}