@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2008,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Kompetencje intelektualne i emocjonalne studentów",
  pages     = "261--274",
  year      = "2008",
  booktitle = "Młodość i oświata za burtą przemian, ISBN: 9788376111018",
  editor    = "pod red. Krystyny Szafraniec",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}