@InCollection{Cichocki:2008,
  author  = "J. Cichocki",
  title     = "Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) = szczur wędrowny, szczur norweski",
  pages     = "[4]",
  year      = "2008",
  booktitle = "Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski [online]",
  publisher = "Instytut Ochrony Przyrody PAN",
  address   = "Kraków",
}