@InCollection{Kaczor:2008,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Jakość życia i czas wolny w Sieci. Aspekt interpretacji tekstowej pojęcia "kutura czasu wolnego" na podstawie wypowiedzi internautów",
  pages     = "129--137",
  year      = "2008",
  booktitle = ""Czas ukoi nas?" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Muszyński",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}