@InCollection{Baron-Polańczyk:2008,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Miejsce i rola projektowania w działalności technicznej nauczyciela",
  pages     = "126--134",
  year      = "2008",
  booktitle = "Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, ISBN: 9788375860061",
  editor    = "red. W. Furmanek",
  publisher = "Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  address   = "Rzeszów",
  volume    = "T. 9",
}