@InCollection{Rybakowski:2008,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Teoria sprawnego działania w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy",
  pages     = "59--65",
  year      = "2008",
  booktitle = "Zarządzanie warunkami pracy, ISBN: 97874811583",
  editor    = "red. E. Kowal",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Inżynieria Ergonomii : 2",
}