@InCollection{Baron-Polańczyk:2008,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Nowe trendy we wspieraniu obsługi systemów informatycznych przez osoby z dysfunkcjami",
  pages     = "211--221",
  year      = "2008",
  booktitle = "Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation, ISBN: 9788392442912",
  editor    = "oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko",
  publisher = "Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}