@InCollection{Stankiewicz:2008,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus and H. Bortnowska",
  title     = "System badania potrzeb szkoleniowych służących rozwijaniu umiejętności zachowywania się pracowników w sytuacjach konfliktowych",
  pages     = "227--238",
  year      = "2008",
  booktitle = "Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, ISBN: 9788360585108",
  editor    = "red. nauk. K. Krzakiewicz",
  publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Poznań",
  address   = "Poznań",
}