@InCollection{Jazownik:2008,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Polonistyka szkolna w procesie przygotowania młodzieży do życia .. "na przemiał" (Z. Bauman)",
  pages     = "189--199",
  year      = "2008",
  booktitle = "Polonistyczne drogi : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin, ISBN: 9788323121893",
  editor    = "pod red. Macieja Wróblewskiego",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}