@InCollection{Lewandowski:2008,
  author  = "A. Lewandowski",
  title     = "Szlifowanie",
  pages     = "150--171",
  year      = "2008",
  booktitle = "Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa, ISBN: 9788374811842",
  editor    = "red. A. Laber",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}