@InCollection{Kowalski:2008,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Refleksje o moralno - etycznych kompetencjach nauczyciela w obliczu zmiany społecznej (między profesjonalizmem a hedonizmem)",
  pages     = "103--115",
  year      = "2008",
  booktitle = "Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania, ISBN: 9788374811828",
  editor    = "red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}