@InCollection{Stankiewicz:2007,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title     = "Formy partycypacji pracowników a możliwe ich konsekwencje społeczne",
  pages     = "208--220",
  year      = "2007",
  booktitle = "Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, ISBN: 9788388018534",
  editor    = "red. nauk. S. Banaszak, K. Doktór",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
  address   = "Poznań",
}