@InCollection{Jazownik:2008,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "O przebudowę modelu edukacji polonistycznej",
  pages     = "123-143",
  year      = "2008",
  booktitle = "Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, ISBN: 9788374812184",
  editor    = "red. Marian Sinica, Leszek Jazownik",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}