@InCollection{Kowalski:2008,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Refleksje o odpowiedzialności za ciało i zdrowie (część druga)",
  pages     = "443-452",
  year      = "2008",
  booktitle = "Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne, ISBN: 9788361304050",
  editor    = "red. Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak",
  publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
  address   = "Poznań",
}