@InCollection{Lewandowski:2008,
  author  = "A. Lewandowski",
  title     = "Ocena właściwości tribologicznych żeliwa EN GJLP-250 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego",
  pages     = "209--218",
  year      = "2008",
  booktitle = "Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, ISBN: 9788388579325",
  editor    = "red. W. Przybylski",
  publisher = "Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej",
  address   = "Gdańsk",
  volume    = "T. 2",
}