@InCollection{Kwiatkowski:2008,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Badania rynku pracy - próba zestawienia",
  pages     = "149--154",
  year      = "2008",
  booktitle = "Wyzwania lubuskiego rynku pracy. Rozwój z troską o człowieka, ISBN: 9788360087336",
  publisher = "Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar"",
  address   = "Głogów",
}