@InCollection{Kowalski:2008,
  author  = "M. Kowalski and J. Urbaniak",
  title     = "Medialne kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży",
  pages     = "19--26",
  year      = "2008",
  booktitle = "Zdrowa szkoła - zdrowy uczeń. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia : praca zbiorowa, ISBN: 9788361495727",
  editor    = "pod red. Agnieszki Bochniarz, Jacka Boguckiego, Anny Grabowiec",
  publisher = "Wydaw. NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
}