@InCollection{Dudek:2008,
  author  = "J. Dudek",
  title     = ""Osierocone Cesarstwo", czyli jakiego władcy już nie potrzebowali Bizantyńczycy po wygaśnięciu dynastii macedońskiej",
  pages     = "125--139",
  year      = "2008",
  booktitle = "Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, ISBN: 9788322929667",
  editor    = "pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia",
}