@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2008,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Wizje, interesy, prognozy. Polskie dyskusje o reformowaniu szkolnictwa wyższego",
  pages     = "325--339",
  year      = "2008",
  booktitle = "Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych : studia i rozprawy (II), ISBN: 9788375490596",
  editor    = "pod red. Mirosława Chałubińskiego (współpraca Joanna Chmielewska - Gnojewska)",
  publisher = "Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora",
  address   = "Pułtusk",
}