@InCollection{Kwiatkowski:2008,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Merytokracja oswojona; reguły obsadzania stanowisk publicznych w świetle analizy dyskursu uroczystego",
  pages     = "369--387",
  year      = "2008",
  booktitle = "Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych : studia i rozprawy (II), ISBN: 9788375490596",
  editor    = "pod red. Mirosława Chałubińskiego (współpraca Joanna Chmielewska - Gnojewska)",
  publisher = "Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora",
  address   = "Pułtusk",
}