@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2009,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Metodologiczne założenia badań nad wartościami młodzieży polskiej przed i po 1989 roku",
  pages     = "95--109",
  year      = "2009",
  booktitle = "Wartości i postawy młodzieży polskiej, ISBN: 9788375252460",
  editor    = "pod red. Danuty Walczak - Duraj",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
  volume    = "Tom 1",
}