@InCollection{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Zdrowie w procesie wychowania (między akceptacją a odrzuceniem)",
  pages     = "219--226",
  year      = "2009",
  booktitle = "Ewaluacja i innowacje w edukacji : samoocena i ocena w kształceniu i wychowaniu, ISBN: 9788388335457",
  editor    = "pod red. nauk. Jana Grzesiaka",
  publisher = "WPA UAM w Kaliszu, PWSZ w Koninie",
  address   = "Kalisz - Konin",
}