@InCollection{Stankiewicz:2009,
  author  = "J. Stankiewicz and H. Bortnowska and P. Łychmus",
  title     = "E-coaching jako technika wspierająca rozwój zawodowy pracowników bankowych w trudnych czasach",
  pages     = "423--429",
  year      = "2009",
  booktitle = "E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, ISBN: 9788373638402",
  editor    = "red. S. Partycki",
  publisher = "Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego",
  address   = "Lublin",
}