@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2008,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Czym jest to, co nazywamy hipotezą w świetle "hipotez" redagowanych w pracach magisterskich?",
  pages     = "301--317",
  year      = "2008",
  booktitle = "Między unifikacją a dezintegracją : kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie, ISBN: 9788373637306",
  editor    = "red. Arkadiusz Jabłoński, Mariusz Zemło",
  publisher = "Wydaw. KUL",
  address   = "Lublin",
}