@InCollection{Kotylak:2009,
  author  = "S. Kotylak",
  title     = "Liberaryzacja europejskiego rynku usług pocztowych",
  pages     = "237--251",
  year      = "2009",
  booktitle = "Społeczeństwo informacyjne : wizje i determinanty rozwoju, ISBN: 9788361483403",
  editor    = "pod red. C. Halesa",
  publisher = "Wydawnictwo MAX",
  address   = "Rzeszów",
}