@InCollection{Stankiewicz:2009,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus and H. Bortnowska",
  title     = "Etyczne postępowanie menedżerów w trakcie zwolnień pracowników szansą na poprawę bezpieczeństwa informacji w organizacji",
  pages     = "198--205",
  year      = "2009",
  booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, ISBN: 9788373833051",
  editor    = "red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Łódzkiej",
  address   = "Łódź",
  series    = "Monografie Politechniki Łódzkiej : 1836",
}