@InCollection{Grabias-Banaszewska:2009,
  author  = "K. Grabias-Banaszewska and K. Banaszewski",
  title     = "Powieść "Pan Sędzia Deluty" Adama Jerzego Czartoryskiego jako przykład wykorzystania dzieła literackiego w rekonstrukcji myśli politycznej - sprawa włościańska",
  pages     = "101--124",
  year      = "2009",
  booktitle = "Między historią, literaturą a polityką**, ISBN: 9788392569947",
  editor    = "red. nauk. Tomasz Nodzyński",
  publisher = "Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego",
  address   = "Częstochowa",
}